Транспортно-логістичні інфраструктурні проекти

У найближчі п'ять років Україна повинна створити нову логістично-транспортну парадигму , яка має включати у себе відновлення єдиної транспортної системи, націленої на обслуговування базових транспортних вантажних потоків зі сходу на захід та з півдня на північ.

Для цього надзвичайно важливо поєднати вже існуючий транспортний потенціал з інноваційною логістичною інфраструктурою, створеною на мультимодальній основі.

Тобто, необхідно створити інфраструктурні передумови ринкової переваги ( газовий хаб ) українського напрямку транзиту енергетичних ресурсів на ринок ЄС (зокрема природного газу), а також за рахунок системного економічного інструментарію (вільні економічні зони, промислові полігони, технологічні парки та мультимодальні логістичні центри) створити привабливі умови для скерування через Україну частини вантажних потоків «Нового шовкового шляху».

Крім того, надзвичайно важливо реанімувати потенціал вже апробованих транспортних коридорів (маршрут «Вікінг») із країн Балтії у південні порти та створити логістично-промисловий кластер для розвитку річкового маршруту «Дніпро – Чорне море» , який міг би об'єднати транзитний потенціал та потенційні можливості українського суднобудування.


2 Підтримано0 Поправок