Виходячи з цього комплексу цілей і аналізу поточного стану, цілком зрозуміло, що система державного управління економікою в Україні абсолютно не задовольняє тим вимогам (і концептуальним, і стратегічним, і організаційним), які необхідні для досягнення означених цілей.

Детальний аналіз, представлений у Частині ІІ, показав, що національна економіка знаходиться у складному стані, близькому до кризи, а її величезний інноваційний, ресурсний, індустріальний і фінансовий потенціал не тільки неефективно використовується, а й системно руйнується.

Це відбувається у першу чергу тому, що система державного макроекономічного, монетарного і фінансового управління не тільки не виконує свою основну функцію – розвиток економіки, а й, внаслідок кланово-олігархічного інституційного устрою, системної корупції і монополізації в ключових сферах, блокує ринкові процеси самовідновлення економіки і веде до руйнації ресурсного потенціалу суспільства.


5 Підтримано0 Поправок