3-й принцип. Висока ефективність та оптимальна структура системи державного управління економікою

  • структура органів державного управління та результати їх функціонування повинні відповідати поставленим цілям розвитку національної економіки;
  • досягнення максимальних результатів з найменшими витратами;
  • регулярний аудит функціонування органів влади для оцінювання, вдосконалення роботи і відповідальності за результати

Виходячи з цього принципу, структура і функції органів державної влади мають бути побудовані, виходячи з потреб досягнення цілей, зазначених на початку розділу :

  1. 1)перехід України до соціальної ринкової економіки із потужним середнім класом;
  2. 2)забезпечення прискореного високотехнологічного економічного зростання при підтриманні стабільності національних грошей (тобто внутрішніх цін і валютного курсу);
  3. 3)перехід України в лігу високорозвинених інноваційних індустріальних країн;
  4. 4)забезпечення високої якості життя населення і соціальних гарантій.

Досягнення цих амбітних цілей є єдиним успішним шляхом для України в умовах четвертої промислової революції. Воно є цілком реальним при умові ефективної системи державного управління (всі інші ресурси і можливості у України є).


2 Підтримано0 Поправок