Ефективна структура система управління економікою передбачає:

  1. 1.** Наявність стратегічного інтелектуального і організаційного ядра підсистеми управління, яке чітко визначає правильні стратегічні і тактичні цілі з врахуванням глобальних викликів і внутрішніх дисбалансів; правильні механізми їх досягнення; організує виконання** цілісної системи узгоджених заходів в оптимальній послідовності.

Таким ефективним інтелектуальним і організаційним ядром для реалізації Нового економічного курсу – Стратегії інноваційного розвитку України повинно стати оновлене і наділене новими повноваженнями Міністерство економіки і розвитку. Воно повинно стати інноваційним, сучасним потужним колективним лідером реалізації справжніх реформ в економіці для досягнення зазначених цілей, що виведе Україну у вищу лігу інноваційних країн.


3 Підтримано0 Поправок