Зокрема, майбутньому уряду необхідно мати перспективне стратегічне мислення, конкретну і ефективну Національну Стратегію інноваційного розвитку економіки (аналогічно стратегіям, які мають більшість країн ОЕСР), реалізація якої забезпечить досягнення зазначеної на початку розділу комплексної мети. Уряд повинен застосовувати методи сценарного прогнозування і планування та ефективне управління для реалізації кожного напрямку урядової програми.


0 Підтримано0 Поправок