Світовий досвід. У Канаді реформа проводилася засобами двох програм. Так, програма "Зміна" (Programme "La Releve"), яку очолював Клерк Таємної Ради, була спрямована на модернізацію управління людськими ресурсами та намагалася відродити державну службу. Таємна Рада управляла впровадженням процесу «бізнес-планування». Головна увага приділялася заходам, що мали на меті підвищення результативності та відповідальності. Провінції також втілили важливі реструктуризаційні програми, що відповідали впровадженню бізнес-планування. «Бізнес-плани» державних установ є доступними для громадськості, кожного року надається звіт про результати досягнення запланованих цілей. До ключових елементів бізнес-планування належать такі:

  • декларація щодо бачення майбутнього та стратегічних цілей установи;
  • визначення основних видів діяльності установи;
  • програми дій у рамках основних видів діяльності установи;
  • стратегія відмовлення від неосновних видів діяльності установи;
  • стратегії змін програм (у зв'язку з переходом до клієнт-орієнтованої ідеології, упровадженням електронного врядування тощо);
  • звітування щодо показників виконання та результатів діяльності установи.

3 Підтримано0 Поправок