9-й принцип. Соціальна стабільність, стратегічне спрямування на довгострокові цілі і ефективність тактичних заходів

  • врахування в процесі поточних державних рішень довгострокових стратегічних цілей розвитку економіки та потреб майбутніх поколінь, знаходження оптимального балансу між короткостроковими потребами економіки та довгостроковою стратегією її розвитку;
  • пріоритетність потреб якості життя населення та соціальної стабільності;
  • неприпустимість перекладання проблем в сфері екології, структурного устрою економіки, фінансів і боргових навантажень на майбутні покоління;
  • розуміння важливості історичного, культурного і соціального контекстів в процесі забезпечення економічного розвитку суспільства

2 Підтримано0 Поправок