Існуюча система державного управління потерпає від відсутності наскрізного стратегічного планування , підпорядкованості дій кожного елемента системи спільній меті. Статті 85, 114 Конституції України передбачають затвердження Верховною Радою України програми діяльності новоствореного Кабінету Міністрів України. Вся подальша діяльність органів виконавчої влади має бути спрямована на її виконання (ось чому існування органів із спеціальним статусом, існуючих поза межами єдиної системи управління та контролю, є неприпустимим). Програма діяльності Уряду має бути конкретизована у щорічних планах дій уряду та лягти в основу щорічного плану дій кожного державного органу, а всередині органу – плану роботи структурного підрозділу. При цьому надзвичайно важливо забезпечити максимально чітке, конкретне формулювання цілей та змісту завдань, не допускаючи формалізму та узагальнених формулювань. Слід позбутися планування на рівні «підвищення ефективності», «забезпечення доступності», «зміни системи», «вирішення проблеми», як це зроблено, наприклад, у Програмі діяльності уряду, опублікованій у 2018 році на Урядовому порталі. Про відповідні плани, заходи, що вживаються для їх реалізації, ступені досягнення цілей суспільство має інформуватися он-лайн, на постійній основі. Невиконання запланованих заходів має тягнути за собою звільнення керівників структурних підрозділів, міністрів, відставку Уряду. Неприпустимо ухилення від відповідальності через прийняття «колегіальних» рішень.


2 Підтримано0 Поправок