Важливою є побудова дієвої системи контролю за використанням коштів державного бюджету. Контроль за використанням коштів державного бюджету так чи інакше здійснюють Міністерство фінансів, Державна казначейська служба, Державна аудиторська служба, Рахункова палата України, проте залучення багатьох органів зовсім не означає ефективність виконання цієї функції – по суті, відсутній системний, на регулярній основі контроль за цільовим, правомірним та ефективним використанням державних ресурсів. Так само, КМУ та Фондом державного майна України, що виконують функцій з управління державною власністю, за 25 років не визначили єдиної ідеології управління державними підприємствами, зокрема в питаннях оплати праці, амортизаційної політики, регулювання витрат невиробничого характеру, капітальних витрат, порядку звітування та проведення щорічної оцінки діяльності керівника підприємства.


2 Підтримано0 Поправок