1-й принцип. Активна участь громадян у державному управлінні

  • гарантування органами державного управління чесності і прозорості всіх виборних процедур та конкурсних відборів в процесі кадрових призначень, відкритість та широке залучення фахівців до конкурсів;
  • активна робота громадських організацій при ключових органах влади та їх вплив на прийняття рішень і оцінку ефективності державного управління;
  • врахування інтересів всіх соціальних груп в процесі прийняття рішень;
  • активне використання механізму консультацій з експертними колами по широкому колу проблем та суспільних обговорень по стратегічним питанням

2 Підтримано1 Поправок