Очікувані ефекти: запровадження в практику державного управління системи запропонованих дій та забезпечення виконання дванадцяти зазначених принципів дозволить перейти національній економіці і суспільству в цілому до якісно нового стану: європейської якості бізнес-клімату, принципово іншого рівня економічного розвитку у напрямку інноваційної високотехнологічної індустріалізації 4.0 і створення потужного фундаменту для підвищення якості життя населення і забезпечення гідних соціальних гарантій для всіх громадян.


3 Підтримано0 Поправок