Тому необхідними є перехід до проектного принципу надання бюджетної підтримки, перегляд та оптимізація переліку структур (фондів, агентств), через які забезпечується реалізація державних проектів, забезпечення дотримання єдиних принципів контролю за витрачанням коштів.


3 Підтримано0 Поправок