ІІ. Другим кроком повинна бути принципова зміна концепції функціонування органів виконавчої державної влади у чотирьох аспектах:

  • стратегічному цільовомуаспекті – від орієнтованості діяльності на процес і поточні неефективні процедури, що сформувались згідно із застарілими стереотипами та, досить часто, корупційними мотивами – до спрямування на досягнення чітко визначених результатів згідно із поставленими стратегічними і тактичними цілями** для кожного органу виконавчої влади;
  • у організаційному аспекті – від громіздкого неефективного бюрократичного апарату на оптимальну систему управління , тобто систему досягнення максимальних для економіки і суспільства результатів з мінімально можливими витратами фінансових і часових ресурсів;
  • у ментальному аспекті – від традиційної для нашого суспільства ментальної моделі сприйняття органів державного управління як, образно кажучи, «феодальної влади хазяїв країни», до цивілізованої європейської моделі сприйняття державного управління як менеджменту, найнятого дійсними власниками країни (суспільством) за гроші платників податків;
  • в аспекті оцінки якості державного управління і забезпечення контроля суспільства над органами влади. Для цього необхідно запровадити практичну, достатньо просту та зрозумілу для суспільства, систему оцінки якості діяльності органів виконавчої державної влади та процедур їх відповідальності за результати, побудовану на чітких кількісних критеріях. Відповідність цим критеріям повинна моніторитись, автоматично обчислюватись і оцінюватись суспільством у заздалегідь визначених часових точках контролю. У разі негативних оцінок повинна наступати відповідальність керівних осіб за чітко прописаними і реалістичними для виконання процедурами.

1 Підтримано1 Поправок