1. Систематичний контроль за виконанням планів на всіх рівнях, включаючи контроль з боку громадських організації, аудиторів та незалежних експертів. Невідворотна особиста відповідальність. Невиконання планів та недосягнення цілей – конституційна підстава для розпуску КМУ, проведення розслідування діяльності на предмет наявності зловживань та корупційної складової, а також звільнення окремих міністрів, керівників самостійних структурних підрозділів та державних підприємств.

3 Підтримано0 Поправок