6-й принцип. Неухильне дотримання етичних норм

  • забезпечення системи державного управління, в якій суспільне благо є безперечним пріоритетом перед особистими інтересами посадових осіб;
  • ефективна система запобігання всіх форм корупції;
  • недопущення виникнення конфлікту інтересів в системі прийняття державних рішень;
  • оприлюднення можливих ризиків виникнення конфлікту інтересів та контроль суспільства над цими ризиками

Забезпечення «десуб'єктивізації» управління. Перегляд законодавства з метою встановлення «меж розсуду» державних органів при здійсненні регулювання. Недопущення втручання Президента, ВРУ у реалізацію економічної політики через заангажовані кадрові призначення.


3 Підтримано0 Поправок