10-й принцип. Ефективний макрофінансовий менеджмент

  • збалансування бюджетів всіх рівнів на основі реалізації стратегій і тактик підвищення бюджетних доходів, а також розумного скорочення непродуктивних витрат;
  • закриття корупційних схем, через які виснажуються бюджетні кошти, як перший пріоритет переходу до збалансованого державного бюджету;
  • побудова системи узгодженого короткострокового, середньострокового та довгострокового бюджетного планування з врахуванням суспільної думки в процесі громадських слухань і консультацій;
  • оптимізація управлінням державним боргом, включаючи кардинальне підвищення ефективності використання позикових коштів;
  • ефективне використання державно-приватних партнерств та професійне зважання ризиків та вигід

3 Підтримано0 Поправок