Необхідно вирішити критичну для України сьогодні проблему низької професійної кваліфікації осіб , які безпосередньо реалізують управлінські функції на вищих ланках державного управління (багато з них навіть не мають якісної профільної освіти). Вирішення цієї проблеми лежить у площині запровадження нової системи кадрових призначень, побудованій на об'єктивних критеріях компетентності та професійної спроможності.


3 Підтримано0 Поправок