1. 6. Необхідним є скорочення кількості та спрощення структури органів державного управління**, виходячи з визначених пріоритетів економічного розвитку та обмеженості ресурсів; усунення дублювання функцій; забезпечення вільного обміну інформацією між органами державного управління.
  2. 7. З огляду на описані раніше проблеми невизначеності юридичного статусу багатьох ланок (розділ 3), доцільним є скасування всіх випадків «особливого статусу» органів, що виконують функції від імені держави. Всі установи, що здійснюють регулювання економіки, мають бути визнані органами державного управління в системі виконавчої влади, а їх працівники – державними службовцями.
  3. 8. Необхідно скоротити дозвільні та контрольні функції державних органів до оптимального рівня, а також усі випадки «квазіліцензування». Держава має відмовитися від контролювання усіх питань, що не є критично важливими (взявши за основу, наприклад, вплив на національну безпеку, життя та здоров'я громадян).
  4. 9. Доцільним є створення всеохоплюючого правдивого реєстру адміністративних послуг.

3 Підтримано0 Поправок