Саме таким чином багатьма країнами, які мали навіть гірші стартові умови, ніж Україна сьогодні (зокрема, післявоєнні зруйнована Німеччина, розорена Японія, що знаходилась у глибокій системній кризі, Сінгапур на початку державотворення та інші країни), були продемонстровані системні перетворення та стійке прискорене економічне зростання протягом десятків років, що отримало назву «економічного дива». Ключовим фактором успіху цих країн була ефективна, концентрована і цілеспрямована робота їх Міністерств економіки, наділених потужними повноваженнями щодо розробки стратегії, організації і координації роботи всіх інших органів макрорегулювання та взаємодії з бізнесом і суспільством в цілому для її успішного втілення.


1 Підтримано0 Поправок