Необхідними етапами прийняття управлінських рішень повинні бути:

1) планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

2) оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

3) відстеження результативності регуляторних актів;

4) перегляд регуляторних актів з метою їх актуалізації.

Тобто, прийняттю управлінських рішень має передувати виявлення та аналіз походження проблеми, розгляд альтернативних можливостей реагування, а конкретне рішення розглядається як оптимальний шлях її вирішення. Наслідки практичного застосування управлінського рішення мають обов'язково перевірятися, і за необхідності коригуватися.


2 Підтримано1 Поправок