Таким чином, Україна потрібує проведення повноцінної адміністративної реформи на основі вищезазначених принципів. Доцільним є врахування позитивного світового досвіду щодо сучасних засобів підвищення ефективності державних органів.


1 Підтримано0 Поправок