Сьогоднішня система державного управління в Україні є гібридом залишків застарілої радянської організаційної структури та нових додаткових ланок, які були сформовані в основному за корупційними мотивами. Намагання адаптувати цю громіздку неефективну структуру та її функції під вимоги західних партнерів (згідно з Угодою про Асоціацію з ЄС та іншими зобов'язаннями, взятими Україною на себе) без системних якісних змін веде тільки до дискредитації реформ та поглиблення тотальної недовіри суспільства до органів влади.

Продовження такої практики державного управління наражає Україну на небезпеку остаточного руйнування потенційних точок економічного зростання та втрати свого суверенітету і цілісності.

Про це свідчать надзвичайно низькі показники України майже у всіх світових рейтингах (див. у Ч. ІІ).

Це надзвичайно негативно характеризує результати діяльності виконавчої влади і потребує системних змін для кардинального підвищення якості державного управління.


5 Підтримано0 Поправок