12-й принцип. Кількісне оцінювання результатів діяльності органів державної влади і посадовців та їх відповідальність

  • всі, хто приймають державні рішення (колективно і індивідуально) несуть відповідальність за їх якість (колегіальну і персональну);
  • в процесі підготовки ключових державних рішень, вони обговорюються, оприлюднюються та можуть бути відхилені в разі негативних експертних і громадських заключень;
  • результати діяльності органів державної влади та ключових посадових осіб кількісно оцінюються та публічно обговорюються за визначеними процедурами, що є підставою для реалізації відповідальності

Для втілення цього принципу в процесі запровадження цифрового урядування необхідно передбачити систему автоматизованого моніторингу реалізації програми дій Уряду , яка повинна містити чіткі критерії виконання, терміни та відповідальних.


3 Підтримано1 Поправок