11-й принцип. Гарантування дотримання прав людини та відсутності дискримінації

  • забезпечення прав і свобод кожної людини, включаючи право приватної власності;
  • забезпечення прав всіх соціальних груп та створення умов рівних стартових можливостей для всіх членів суспільства;
  • створення гідних умов для розвитку і вільного доступу до державних послуг всіх груп населення, включаючи людей з обмеженими можливостями

Критично важливими для цього є прозорі та чесні «правила гри», зокрема беззаперечна повага до власності суб'єктів ринку та рівність учасників.


3 Підтримано0 Поправок