Таким чином, необхідним є системний і детальний перегляд існуючої структури державного регулювання економіки та її вдосконалення з позицій вибудовування оптимальної структури управління, спрямованої на досягнення зазначених цілей.


3 Підтримано0 Поправок