Не менш важливим є дотримання принципу верховенства права у тій його частині, що стосується юридичної визначеності (з ним пов'язані також такі визначальні цінності європейського права, як «добре врядування», і «належна адміністрації», чіткість і передбачуваність закону, вимоги до «якості» закону).У численних рішеннях Європейського суду з прав людини1, а також Конституційного Суду України2 йдеться про необхідність дотримання цього принципу при формулюванні правових приписів та визначенні «меж розсуду» державних органів при здійсненні правового регулювання. Зокрема, Європейський суд зазначає, що норма не може вважатися законом у розумінні положень п. 2 ст. 10 Конвенції з прав людини, якщо вона не сформульована з точністю, достатньою для того, щоб громадянин міг регулювати свої дії; він має бути здатен, якщо це необхідно, за допомогою відповідної консультації передбачати в розумній за тих чи інших обставин мірі наслідки, до яких може призвести та чи інша дія. В свою чергу, Конституційний Суд України вважає, що «із конституційних принципів рівності й справедливості випливає вимога визначеності, ясності й недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування в правозастосовній практиці й неминуче призводить до сваволі».


4 Підтримано0 Поправок