8-й принцип. Інноваційність та відкритість до змін

  • забезпечення володінням інноваційними методами та підходами для забезпечення високоякісного сучасного сервісу для населення органами державного управління;
  • готовність для реалізації новітніх пілотних проектів та нових програм впровадження найкращого світового досвіду в процеси державного управління;
  • забезпечення сприятливого клімату та всебічної підтримки творчості, креативності та інноваційності в цілях підвищення якості державного управління

2 Підтримано0 Поправок