EGDI розраховується на базі 3-х субіндексів:

  1. За Індексом людського капіталу (Human Capital Index) у 2018 році Україна опинилася серед лідерів завдяки високому рівню грамотності населення (99,8%) та тривалому терміну навчання (15,3 роки).

  2. Однак за Індексом розвитку електронних послуг станом на 2018 рік Україна характеризується наданням послуг переважно першої та другої стадій розвитку. Тобто органи влади розміщують лише базову інформацію в мережі та забезпечують простий електронний зв'язок між урядом і громадянином через завантажувані форми та прості додатки.

  3. За Індексом телекомунікаційної інфраструктури Україна ще більше відстає, адже наразі тільки 52,48% громадян користуються Інтернетом, і лише 23% – WiFi, 12,2% українців мають доступ до широкосмугового Інтернету.

Індекс електронної участі (E-Participation Index) в Україні досі значно відстає за параметром електронного прийняття рішень, яке реалізовано лише на 42,9% (75 місце у 2018 році порівняно з 35 – у 2016 році).


1 Підтримано0 Поправок