13.6.3. Забезпечення ресурсами

В Україні кошти на цифровізацію протягом десятиліть спрямовувалися на фінансування різних, неузгоджених між собою програм.

Найновіший документ – це «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» та автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 містить складники інформаційної системи «Електронний уряд», на створення яких спрямовуються бюджетні кошти:

  • система електронної взаємодії органів виконавчої влади;
  • єдиний інформаційний веб-ресурс звернень громадян до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  • веб-портал адміністративних послуг.

Однак перелік складових е-урядування значно розширився з 2012 року, а інший документ щодо розподілу коштів, так і не був затверджений.


0 Підтримано0 Поправок