13.3. Ключові складові розвитку цифрового урядування в Україні

13.3.1. Принципи цифрового урядування:

Десятиліття світового досвіду запровадження систем електронного уряду дали можливість визначити основні принципи, якими повинні керуватися органи влади на шляху цифрової модернізації.

  1. Трансформація внутрішньовідомчих процесів з метою досягнення їх повної цифровізації, замість оцифрування того, що є.
  2. Цифровий за замовчуванням – усі документи, дані і процеси повинні створюватися та використовуватися в першу чергу у цифровому вигляді, будь-яке офлайн дублювання застосовується у виключних випадках, коли цього технічно не можливо уникнути.
  3. Єдині технічні стандарти, інтероперабельність та Уряд як платформа , коли усі інформаційні ресурси адміністративних органів утворюють цілісну гнучку систему, яку можна швидко і зручно розширювати підключенням зовнішніх та внутрішніх модулів.
  4. Єдина інформаційна база , коли дані усіх органів влади пов'язані внутрішніми зв'язками та спільно використовуються усіма сторонами.
  5. Орієнтація цифрових послуг на потреби споживача , коли механіка користування системами побудована виходячи з конкретних життєвих сценаріїв а не бюрократичних регламентів.
  6. Платформонезалежність та орієнтація на мобільні пристрої – кожен користувач систем цифрового урядування повинен мати змогу працювати з системою із будь-якого пристрою та будь-якого місця для досягнення максимальної оперативності та зручності роботи, якщо не встановлено спеціальних обмежень з питань безпеки.
  7. Деперсоналізованість та принцип «єдиного вікна» , коли користувач взаємодіє не з чиновником чи конкретною установою а з усією системою через стандартизований інтерфейс.

2 Підтримано1 Поправок