Аналіз проблем розвитку цифрового урядування в Україні демонструє ряд системних викликів:

  • низький рівень узгодженості та взаємодії складових цифрового урядування;
  • недостатнє фінансування проектів;
  • низька якість реалізації проектів;
  • фрагментарність відповідної нормативно-правової бази;
  • низька інституційна спроможність та цифрова нерівність органів влади щодо запровадження систем цифрового урядування;

Запровадження даної стратегії покликане реалізувати вище зазначені виклики і стратегічні орієнтири.


0 Підтримано1 Поправок