13.3.5. Е-документообіг (EFSS)

Громадський моніторинг впровадження інструментів е-урядування в органах місцевого самоврядування, проведений у 98 найбільших містах України показав, що система е-документообігу використовується лише в половині досліджуваних міських рад. При цьому не забезпечено повноцінне функціонування системи е-документообігу, застосовуються окремі її елементи, найчастіше – з метою реєстрації звернень громадян, внутрішньої, вхідної та вихідної документації, а використання електронної пошти не є електронним документообігом за визначенням. Поки Україна зволікала із запровадженням е-документообігу в світі кардинально змінилися стандарти цієї технології. На сьогодні замість документообігу застосовуються інструменти синхронізації та спільного використання файлів підприємства (EFSS).


0 Підтримано0 Поправок