Українські спроби реалізувати подібний підхід видаються архаїчними. Так, для організації взаємодії суб'єкти владних повноважень спорадично реєструються в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів. Державне агентство з питань електронного урядування створює у реєстрі особисті кабінети таких суб'єктів із розміщеними в них формами заявок постачальника і отримувача.

В Україні сьогодні необхідно провести повний аудит адміністративних даних, розробити нові стандарти, які поєднають розрізнені дані в єдину логічну систему. Після чого запровадити єдину технічну систему взаємодії реєстрів відповідно до нової архітектури організації даних. Для реалізації цих завдань в Україні вже достатньо технічної допомоги та готовності західних партнерів надати власні інформаційні системи.

Відповідно до трансформаційних пріоритетів Gartner цей крок дозволить у короткостроковій перспективі реалізувати один з найпотужніших інструментів розвитку уряду – Data Quality Tools, тобто можливість інтелектуального аналізу даних держави для вирішення найболючіших проблем, таких, як корупція та неефективність публічного адміністрування, дозволить створити принципово нові послуги і продуктів.


0 Підтримано0 Поправок