Нестача фінансових ресурсів та відсутність національних програм розвитку е-демократії в Україні призвели до того, що більшість рішень в цій галузі розроблені та підтримуються волонтерами або донорами. При цьому широко розповсюджений саботаж чиновників різних рівнів щодо використання вже наявних інструментів а недостатня обізнаність та слабка електронна грамотність громадян спричиняють низький рівень попиту на засоби е-демократії.


0 Підтримано1 Поправок