13.4. Ключові складові розвитку електронної демократії

Електронна або цифрова демократія – це стандарт використання інформаційних технологій для забезпечення більш глибокого і широкого рівня участі громадян в процесах управління державою та місцевому самоврядуванні.

До основних інструментів цифрової демократії можна віднести е-петиції, е-бюджет участі, відкриті дані, е-голосування, е-законотворення та е-консультації.


1 Підтримано0 Поправок