**13.5. Напрямки використання проривних технологій

13.5.1. Blockchain

Блокчейн — це захищена криптографічними засобами технологія розподіленої однорангової мережі загального користування (децентралізована), яка може зберігати інформацію про транзакції (правочини) на постійній основі і без можливості її змін. Система блокчейн функціонує не маючи центрального серверу з точки зору самої архітектури, а роль управлінця виконують децентралізовані алгоритми. Блокчейн забезпечує високий рівень захисту на базі повністю децентралізованих систем, що мінімізує ризики підробки і втрати даних.


0 Підтримано0 Поправок