13.1. Необхідність цифрового урядування для прискореного розвитку економіки

У сучасному швидкому світі глобальної конкуренції за інвестиції, таланти та місце в транскордонних ланцюгах створення доданої вартості Україна хронічно втрачає позиції через низьку якість урядування.

Як зазначалось, за індексом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму 2017-2018 Україна посіла 81 місце зі 137 досліджуваних країн, отримавши оцінку якості роботи державних інституцій у 3,2 бали рівну 118 місцю в інституційному рейтингу.

Незважаючи на те, що значення інституційного субіндексу в України є навіть нижчим за середній в Євразійському регіоні, застосування найсучаснішого світового досвіду цифровізації урядування доволі швидко може підвищити інституційну спроможність України. Співставлення критеріїв оцінки якості інституційного середовища від Всесвітнього економічного форуму з інструментами цифрового урядування та електронної демократії демонструє широкий спектр можливостей розвитку.


3 Підтримано0 Поправок