1. Створення центрального координуючого центру наділеного відповідними повноваженнями щодо роботи з органами влади для запровадження нової моделі кібербезпеки в Україні та розвиток центрів управління кібербезпекою і реагування на кіберзагрози за міжнародними методиками на зразок ENISA (European Union Agency for Network and Information Security);

0 Підтримано0 Поправок