Переважна більшість послуг, які нині надаються через портали, не є е-послугами четвертої стадії розвитку, коли виконання всіх процедур, передбачених порядком надання послуги, відбувається в електронній формі. Здебільшого, це послуги другої та третьої стадій розвитку, тобто лише частково автоматизовані.


0 Підтримано0 Поправок