Бюджет громадської участі – це можливість громадян брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення і голосування за проекти покращення міста, ОТГ чи держави. З цією метою орган відповідальний за затвердження бюджету виділяє певний відсоток коштів для розподілу через бюджет громадської участі, після чого оголошується конкурс проектів де переможець визначається голосуванням громадян.

У 2016-2018 роках у 23 обласних центрах України було подано близько 2500 проектів з яких вибрано близько 400. Сумарно під час конкурсу було віддано півмільйона голосів громадян.

Як і в ситуації з електронним бюджетом, далеко не всі громади та муніципалітети підтримали даний інструмент, відсоток коштів передбачений для розподілу в рамках цього підходу значно варіюється і в деяких містах є мізерним.

Окрім відсутності ініціативи з боку органів влади присутня також інституційна неспроможність запровадження інструментів


0 Підтримано0 Поправок