У 2018 році за версією Gartner виділяють наступні глобальні тренди розвитку цифрового урядування:

  1. Цифрове робоче місце управлінця (Digital Workplace), що дозволяє службовцям виконувати свої задачі з будь-якого пристрою та будь-якого місця;
  2. Багатоканальне залучення громадян (Multichannel Citizen Engagement), коли уряд взаємодіє з кожною людиною саме тим способом який людині найзручніше;
  3. Відкриті усі дані (Open Any Data);
  4. Електронна ідентифікація громадян (Citizen e-ID);
  5. Аналітика вбудована в усі елементи системи урядування (Analytics Everywhere);
  6. «Розумні» машини (Smart Machines);
  7. Інтернет речей (Internet of Things);
  8. Цифрові урядові платформи (Digital Government Platforms);
  9. Програмно-визначена (гнучка) архітектура урядових програмних систем (Software-Defined Architecture);
  10. Безпека на основі аналізу ризиків (Risk-Based Security ).

1 Підтримано0 Поправок