Сучасна організація цифрового документообігу (EFSS) ґрунтується на таких принципах:

  • однократне внесення документа в систему, після чого документ не пересилається між користувачами а лише змінюються параметри доступу до нього та здійснюється управління версіями;
  • чітка формалізація та безперервність сценаріїв руху документів;
  • документи автоматично спрямовуються системою виконавцям відповідно до їхніх обов'язків, та сценарію проходження, що мінімізує людський фактор;
  • прозорість процесів проходження документів, коли в системі видно кожен етап життєвого циклу документу та параметри кожної операції;
  • фективна система пошуку і навігації в документах.

2 Підтримано0 Поправок