Для вирішення цієї проблеми на державному рівні необхідна розробка та допомога у запроваджені місцевим органам влади типового ІТ рішення для інтеграції послуг місцевого самоврядування у загальнодержавну систему електронних послуг. Окрім цього вирішення питання потребує реінжинірингу адміністративних процесів, інтеграція реєстрів та систем документообігу органів влади, про що буде йтись у наступних розділах документу.


1 Підтримано0 Поправок