13.3.7. Експертні системи прийняття рішень

З метою підвищення ефективності роботи органів влади необхідним є впровадження автоматизованих систем підтримки прийняття управлінських рішень, які передбачають:

  • надання якісної та наочної графічної інформації про стан усіх галузей, показників соціально-економічного розвитку, роботи комунальних підприємств та державних установ, закупівель тощо;
  • моделювання і прогнозування і аналіз наслідків управлінських рішень і галузевих тенденцій;
  • автоматичне виявлення потенційних загроз і слабких місць в процесах управління органів влади та функціонування галузей.

Наразі в світі у корпорацій та урядів розвинених країн функціонує велика кількість аналітичних систем, запровадження яких в Україні є питанням управлінської культури.

Відповідно до трансформаційної матриці урядів Gartner подібні системи реалізують інструменти Predictive Analytics (аналітика передбачень), Fraud Detection (виявлення шахрайства), що дасть можливість зробити прорив у якості урядування.


0 Підтримано0 Поправок