13.5.4. Big Data та Машинне навчання (E-learning)

«Великі дані» - це комплекс інструментів і методи обробки структурованих та неструктурованих даних з метою їх використання для вирішення конкретних завдань. Ця галузь нерозривно пов'язана із «машинним навчанням» - підмножиною алгоритмів штучного інтелекту, що використовує статистичні методи і нейронні мережі, для самостійного покращення власної продуктивності у вирішенні певних задач засновуючись на даних, без явного програмування людиною.


0 Підтримано0 Поправок