Задля розвитку галузі в Україні необхідно вирішити ряд типових проблем щодо кожного окремого інструменту :

  • запровадити нормативно-правове регулювання кожного інструменту із встановленням їх обов'язковості для адміністративних органів усіх рівнів;
  • ресурсно забезпечити впровадження та використання інструментів електронної демократії суб'єктами владних повноважень, у тому числі централізовано розробити пакет інструментів е-демократії, що забезпечить базові потреби більшості органів влади;
  • забезпечити навчання управлінців та допомогу органам влади у запровадженні та використанні інструментів електронної демократії;
  • реалізувати широку популяризацію інструментів е-демократії через мережу усіх державних та комунальних закладів і медіа.

0 Підтримано0 Поправок