13.3.2. Реінжиніринг адміністративних процесів

Україні потрібне фундаментальне перепроектування алгоритмів діяльності органів публічного управління, створення нових, ефективних процесів в управлінні та їх цифровізація для зменшення собівартості, підвищення якості і швидкості.

В результаті реінжинірингу, необхідна:

  • реінтеграція процесів, коли кілька горизонтальних операцій об'єднуються в одну,
  • вертикальне стиснення процесів, коли виконавці нижчих рівнів, починають приймати самостійні рішення,
  • розпаралелювання частини послідовних робіт для підвищення швидкості їх виконання,
  • зменшення перевірок, управляючих впливів та мінімізація погоджень.

2 Підтримано2 Поправок