Сутність зазначеного переходу полягає в наступному:

перейти від домінування операцій постійного доступу (які при існуючих процентних ставках за депозитними сертифікатами НБУ не є ефективним засобом мобілізації коштів, а призводять до розкручування спіралі структурного профіциту ліквідності, непродуктивної емісії (вже 30 млрд. грн у вигляді сплачених банкам процентних доходів за ДС) та блокують вирішення проблеми грошового голоду у реальному секторі) до дискреційної політики, спрямованої на досягнення оптимального рівня ліквідності банківської системи і стимулювання кредитування реального сектору. Це дозволить створити основу для розбудови альтернативного (у порівнянні з фіксацією обмінного курсу) якоря для валютної і цінової стабільності;


1 Підтримано0 Поправок