Для запобігання даному сценарію вкрай важливо забезпечити:

  • розробку чітких правил і критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних, обмеження можливостей для «ручного управління» НБУ процесів відкликання банківської ліцензії;
  • встановлення обов'язку НБУ забезпечувати оприлюднення інформації про підстави ухвалення рішень щодо неплатоспроможності банку, разом з інформацією про вжиті НБУ заходи з метою недопущення цього;
  • встановлення заборони для НБУ змінювати вимоги до формування регулятивного капіталу та інші істотні правила діяльності банків частіше, ніж раз на рік.

2 Підтримано1 Поправок