3.2. Імплементація окремих правил Базеля ІІІ і створення спеціальних буферів безпеки для реагування на різні види економічних шоків.

12 вересня 2010 року Базельським комітетом з банківського нагляду прийнято кодекс нових норм і стандартів по структурі і якості банківських активів, який має створити умови для значного підвищення стійкості банків і їхньої здатності протистояти новим фінансовим потрясінням. Центральним елементом рекомендацій Базельського комітету є підвищення вимог до рівня і якості власного капіталу банків. Зокрема, Базельський комітет з банківського нагляду рекомендує:

  • підвищити норматив адекватності для капіталу І рівня з 4% до 6%, зважених за ступенем ризику активів;
  • підвищити вимоги до мінімального розміру звичайного власного капіталу з 2% до 4,5%;
  • ввести обов'язковий буфер збереження вартості капіталу у розмірі 2,5% відношення капіталу до активів, зважених за ступенем ризику;
  • ввести антициклічну надбавку до капіталу, значення якої змінюватиметься від 0% до 2% в залежності від стадії економічного циклу.

В Україні для підвищення ступеню стійкості банківської системи і нівелювання системних ризиків у діяльності банків доцільним є поступовий перехід до Базельських стандартів згідно із Базелем ІІІ.


0 Підтримано0 Поправок